შეკვეთები

#ID სურათი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი მოქმედება