საუზმე

კონტინენტალური საუზმე
30 ₾
ამერიკული საუზმე
40 ₾
თურქული საუზმე
40 ₾