საუზმე

კონტინენტალური საუზმე
20 ₾
ამერიკული საუზმე
25 ₾
თურქული საუზმე
40 ₾