ლიქიორი

Drambuie (50 ml)
20 ₾
Cointreau (50 ml)
17 ₾
თია მარია (50ml)
17 ₾
Amaretto disaronno (50 ml)
15 ₾
Kahlua (50 ml)
15 ₾
Safari (50 ml)
15 ₾
ჯაგერმეისტერი (50 ml)
15 ₾
ბეილისი (50 ml)
15 ₾
Sambuca(50 ml)
15 ₾