ლიქიორი

Drambuie (50 ml)
25 ₾
Cointreau (50 ml)
17 ₾
თია მარია (50ml)
18 ₾
Amaretto disaronno (50 ml)
18 ₾
Kahlua (50 ml)
15 ₾
Safari (50 ml)
15 ₾
ჯაგერმეისტერი (50 ml)
16 ₾
ბეილისი (50 ml)
16 ₾
Sambuca(50 ml)
18 ₾