შამპანური

დომ პერინიონი 2004 (0.75 lt)
1200 ₾
მოეტ & შანდონ ბრუტი (0.75 lt)
350 ₾
თელიანი ველი ბრუტი ცქრიალა ღვინო (0.75 lt)
50 ₾
თელიანი ველი როზე ცქრიალა ღვინო (0.75 lt)
40 ₾