შამპანური

დომ პერინიონი 2004 (0.75 lt)
1100 ₾
მოეტ & შანდონ ბრუტი (0.75 lt)
500 ₾
თელიანი ველი ბრუტი ცქრიალა ღვინო (0.75 lt)
55 ₾
თელიანი ველი როზე ცქრიალა ღვინო (0.75 lt)
45 ₾